AKTUALNOŚCI:
Błogosławiąca Komunikacja w Radio Plus
Zapraszamy do wysłuchania audycji "Błogosławiąca Komunikacja dla budowania relacji międzyludzkich" rozmowa Patrycji Michońskiej z Mirosławą Mirą Kępką, Radio Plus Link do audycji
Warsztaty sobotnio-niedzielne „Błogosławiąca Komunikacja #WzmacniającaRelacja”
Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą ulepszyć swoją komunikację z innymi ludźmi. Mają na celu zapobieganie nieporozumieniom i konfliktom, poprzez odkrywanie ich źródeł tkwiących w sposobach komunikowania się, które poniża, osłabia, zamyka na drugiego człowieka, powoduje agresję.
Dostarczają wiedzy i umiejętności komunikacyjnych, dzięki którym płynie moc akceptacji i zrozumienia w relacji międzyludzkiej. Umiejętności te dotyczą opisywania faktów, wyrażania uczuć, określania potrzeb i formułowania próśb. Komunikacja jest nastawiona na wsparcie drugiego człowieka i siebie, załatwianie spraw codziennych, rozwiązywanie problemów, bez atakowania, oceniania drugiego. Uczymy się okazywać empatię, która jest podstawową umiejętnością w budowaniu i pogłębianiu bliskich relacji, a także sposobów zachęcania do współpracy i asertywnego stawiania granic. Mówimy o tym, jak sformułować pochwały i wyrażać wdzięczność, która daje zadowolenie, radość i wzmacnia obie strony.
Relacje dotyczą związków w rodzinie, miłości, przyjaźni, koleżeństwie, pracy, różnych wspólnotach. W zajęciach mogą brać udział pojedynczy dorośli uczestnicy, mogą też pary osób, które chcą wspólnie uczestniczyć we wszystkich warsztatowych ćwiczeniach, by poprawiać wzajemną komunikację – pary małżeńskie, narzeczeni, przyjaciele, rodzice z dziećmi ( od 14 roku życia), krewni, współpracownicy, sąsiedzi.
Warsztat trwa 12 godzin razem z udziałem (dobrowolnym) w niedzielnej mszy św. o godz. 8.30, w czasie której w modlitwie wiernych prosimy o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla uczestników warsztatów. W sobotę zajęcia odbywają się od godziny 14.30 do 20.30, w niedzielę od 9.30 do 14.30. Na miejscu kawa, herbata, słodki poczęstunek (jest możliwość korzystania z kuchni). Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych. Koszt wynosi 220 zł. od osoby.

Wypowiedzi młodych uczestników warsztatów 14 – 18 lat, czerwiec 2019
„Zajęcia zostały poprowadzone rzetelnie i zrozumiale. Dowiedziałem się o tym, jakie ogromne znaczenie ma komunikacja w życiu człowieka. Uświadomiłem sobie, że postawa empatyczna jest niezwykle budująca i terapeutyczna. Na zajęciach dowiedziałem się o swoich wadach i jak mogę je naprawić. Bardzo się cieszę, że uczestniczyłem w zajęciach i mogę zapewnić, że będę praktykował i korzystał z przekazanej mi wiedzy.”
„ Bardzo przydatne warsztaty. Nauczyłam się lepiej komunikować i dogadywać z ludźmi.” „ Na warsztatach dowiedziałem się między innymi, że nie ma obojętności i że przekleństwo zamyka, a błogosławieństwo otwiera.”
„Powinnaś założyć kanał na YouTubie albo podcast, aby ta wiedza trafiła do większej ilości osób...”

TERMINY WARSZTATÓW "BŁOGOSŁAWIĄCA KOMUNIKACJA" WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU 2019

SPOTKANIA RAZ W TYGODNIU:
rodzina

  - „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Błogosławiąca Komunikacja”
  w poniedziałki
  termin: 7.10 - 16.12.2019 - Parafia na Wrzecionie.

  w czwartki
  termin: 7.11 - 23.01.2019 - Parafia św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie, pierwszeństwo uczestnictwa dla miejscowych parafian

SOBOTNIO-NIEDZIELNE:
para

  -"Błogosławiąca Komunikacja #WzmacniającaRelacja"
  sobota-niedziela
  Termin: 7-8.12.2019 r.

Indywidualny tryb warsztatów:
indywidualne
Osoby, którym z różnych powodów zależy na indywidualnym toku nauki, mogą ten program przerobić pojedynczo razem z prowadzącym (lub jedna para).

Informacje i zapisy: warsztaty@blogoslawiacakomunikacja.pl tel. 798 098 204
Dokładny opis poszczególnych warsztatów i więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Terminy

Błogosławiąca komunikacja oparta jest na trzech fundamentalnych składnikach. Są to:

Intencja wzajemnego zrozumienia, porozumienia, otwartość na słuchanie, dialog; wyrażanie szacunku dla drugiej osoby, jej człowieczeństwa, pełnionej funkcji; dążenie do wzmocnienia drugiej osoby; nawiązywanie relacji; pogłębianie więzi.NMP

Używanie zasad komunikacji empatycznej, asertywnej: opis problemu, wyrażenie uczuć, potrzeb, próśb, oczekiwań; uznanie wolności w stawianiu granic swoich i przez drugiego człowieka (możliwy świadomy wybór postawy dominacji lub uniżenia, szczególnie w rodzicielstwie).

Uznanie płaszczyzny komunikacji jako rzeczywistości otwartej na przejawianie się przestrzeni duchowej. Dla chrześcijan otwartej na działanie Ducha Świętego. Dla wszystkich ludzi, wierzących i niewierzących w Boga – rzeczywistości doceniającej i realizującej porozumienie i pokój - jako podstawowe wartości w relacjach międzyludzkich.Krzyz

Błogosławiąca komunikacja wskazuje na czynne zaangażowanie człowieka, który jej używa, mając świadomość i wiedzę, czym ona jest i intencję, by się nią posługiwać. Przez taką komunikację międzyludzką zyskujemy możliwość dojrzewania do doświadczania porozumienia i pokoju, przyjaźni i miłości – dlatego można ją określić jako błogosławioną.