W parafii cyklicznie prowadzone są spotkania dla rodziców dzieci przystępujących do I Komunii Świętej dotyczące błogosławieństwa w wychowaniu.

Prowadzone są też cyklicznie spotkania dla narzeczonych, dotyczące znaczenia komunikacji empatycznej w budowaniu więzi małżeńskiej, w formie warsztatowej.

11 marca 2018 r. Mira Kępka prowadziła również prezentację dla rodziców dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i młodzieży przystępującej do Bierzmowania
w parafii podwarszawskiej na zaproszenie miejscowego Ks. Proboszcza.