Warsztaty umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych „Błogosławiąca Komunikacja. Kroki ku Relacji” organizowane są cyklicznie w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie w Warszawie, ul. Przy Agorze 9.

Opierają się na metodzie psychologiczno – pedagogicznej Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, z elementami wiedzy „Porozumienia Bez Przemocy” Marshalla Rosenberga, pogłębione są o wiedzę teologiczną na temat chrześcijańskiego wymiaru komunikacji międzyludzkiej, przekazywaną w naukach głoszonych przez ks. Zbigniewa Wądrzyka, o. Józefa Witko, ks. Krzysztofa Grzywocza i innych.

Jest to 10 spotkań, raz w tygodniu w godz. 18.00 – 20.30
Prowadzenie - certyfikowany realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, pedagog, rodzic - Mira Kępka

Informacje i zapisy w zakładceTerminy

Kiedy słuchamy nauk biblijnych, teologicznych, możemy usłyszeć, że wypowiadane słowa mogą mieć moc błogosławieństwa albo też moc przekleństwa. Dotyczy to różnych sytuacji opisanych w Biblii. W Księdze Przysłów czytamy: Życie i śmierć są w mocy języka, jak kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. (Prz 18, 21).

Okazuje się więc, że błogosławieństwa i przekleństwa są znacznie bliższe naszemu codziennemu życiu w rodzinach, niż może nam się to wydawać. Jest bowiem tak, że – z duchowego, chrześcijańskiego punktu widzenia – słowa, jakie wypowiadamy do naszych dzieci, mogą mieć znaczenie błogosławieństwa albo przekleństwa. Nasza postawa, jaką mamy wobec dzieci, innych członków rodziny – czyli sposób myślenia, odczuwania, nasze zachowanie, słowa, które wypowiadamy, a czasami wykrzykujemy – mogą mieć znaczenie i charakter pozytywny, wzmacniający lub negatywny, osłabiający.

Z nauki teologów chrześcijańskich na temat błogosławieństwa i przekleństwa, można dowiedzieć się, czym one są, jakie są biblijne przykłady błogosławienia i przeklinania, a także jak to wygląda współcześnie. Przystępnie i interesująco ksiądz Zbigniew Wądrzyk z Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, opisuje w jaki sposób rodzice wobec dzieci swoją postawą (myśleniem, odczuwaniem, zachowaniem, słowami) przekazują im moc błogosławieństwa, a w jaki sposób oddziaływania wychowawcze mają wymowę przekleństwa. Wzmacniający i osłabiający wpływ na dziecko różnych postaw i komunikatów rodzicielskich opisywany jest przez Adele Faber i Elaine Mazlish.