Idea Błogosławiącej Komunikacji ukształtowała się w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie w Warszawie ul. Przy Agorze 9 w latach 2014 - 2017. Pedagog Mira (Mirosława) Kępka dzięki akceptacji i wsparciu Księdza Proboszcza Stanisława Warzeszaka, rozpoczęła i rozwinęła działalność edukacyjną łączącą psychologię i teologię. Działalność ta objęła głównie cyklicznie organizowane warsztaty umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych, a także coroczne prelekcje dla rodziców dzieci przystępujących do I Komunii Świętej, spotkania dla narzeczonych, tzw. "stoliki edukacyjne" na parafialnych festynach rodzinnych. Zorganizowane zostały rekolekcje, które w Dobrym Miejscu przy ul. Dewajtis w Warszawie poprowadził Ks. Zbigniew Wądrzyk z Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Systematycznie ukazywały się artykuły na stronie internetowej Parafii. Odbyła się prezentacja metody Kręgów Naprawczych, która była wcześniej zastosowana w rozwiązaniu konfliktu sąsiedzkiego między parafianami.

Ksiądz Proboszcz Stanisław Warzeszak traktował tę działalność jako przydatną propozycję na gruncie praktyki duszpasterskiej. W czasie wizytacji kanonicznej Arcybiskupa Ks. Kardynała Kazimierza Nycza w kwietniu 2016 roku działania te zostały zaprezentowane jako posługa parafialna, co - jak mówił o tym później Ks. Proboszcz - spotkało się z akceptacją i uznaniem Ks. Kardynała.

Latem 2017 roku powstała książka "Błogosławiąca Komunikacja. Błogosławiące Rodzicielstwo" zawierająca artykuły publikowane na stronie internetowej Parafii i ewaluacje warsztatów. O napisanie przedmowy autorka Mira Kępka poprosiła Księdza Stanisława. Przesłała mu wcześniej do wglądu i oceny gotową książkę. Wyraził się o niej: "Jestem pod wrażeniem tekstu". Powiedział, że chciałby napisać przedmowę w formie laudacji, czyli wyrażenia uznania dla jej pracy, z myślą o tym, aby umieścić tekst przedmowy również na okładce książki. Autorka radziła się Ks. Stanisława, czy ma ubiegać się o nihil obstat dla tej publikacji. Pełnił on przez wiele lat urząd cenzora ksiąg treści religijnych przy Kurii Metropolitalnej, również w tym czasie, więc jego ocena miała szczególne znaczenie. Powiedział, że nie jest to konieczne. W takiej sytuacji, gdy treść książki uzyskała akceptację i uznanie wybitnego teologa, profesora uczelni katolickich o znaczącym dorobku naukowym, napisany przez niego wstęp stał się wystarczającą rekomendacją zgodności treści książki z nauczaniem Kościoła katolickiego.

Wstęp do książki Ksiądz Stanisław napisał rano 24 sierpnia 2017 r. Był to jego ostatni tekst. Zmarł nagle tego samego dnia w godzinach popołudniowych.

Na początku książki zamieszczone zostały następujące słowa: "Dziękuję za obecność Księdza Stanisława Warzeszaka, którego serdeczność, dobroć, troska, zachęta, wsparcie i pomoc stały się bezcennym wkładem w urzeczywistnieniu idei Błogosławiącej Komunikacji czyniąc Go jej duchowym Opiekunem"

Od września 2017 roku proboszczem w Parafii na Wrzecionie był ks. dr Marek Szymula, który akceptował i wspierał warsztaty i edukację dotyczącą Błogosławiącej Komunikacji. Pani Mira Kępka prowadziła również cyklicznie spotkania dla narzeczonych , a także prezentacje dla rodziców. Odbywały się kursy sobotnio-niedzielne.

Od czerwca 2022 roku proboszczem Parafii na Wrzecionie został ks. dr Wojciech Janyga, który akceptuje, docenia i wspiera działalność edukacyjną dotyczącą Błogosławiącej Komunikacji w naszej parafii.