Mira Kępka jest magistrem pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielem dyplomowanym. Pracuje jako pedagog szkolny. Posiada certyfikat realizatora "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców " wydany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. W pracy psychoedukacyjnej z uczniami, rodzicami, nauczycielami korzysta z metody "Porozumienia bez Przemocy". Jest facylitatorem Kręgów Naprawczych. Należy do Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie w Warszawie. Jest matką dwojga dorosłych dzieci.

Mirosława Mira Kępka

Błogosławiąca Komunikacja® RabbuniMM

Tel: 798 098 204

warsztaty@blogoslawiacakomunikacja.pl

www.blogoslawiacakomunikacja.pl

Nr konta: PKO BP 44 1020 4900 0000 8802 3142 1003