• "Czy w komunikacji międzyludzkiej jest Bóg?" z dnia 18 lutego 2016

  Świadectwo o błogosławiącej komunikacji 17 stycznia 2016 roku uczestniczyłam w parafialnej Mszy świętej, prowadzonej przez naszego księdza proboszcza Stanisława Warzeszaka. Jedną z intencji tej mszy było dziękczynienie za długoletnie pożycie w związku małżeńskim pewnej pary.

 • "Dojrzałość duchowa bez emocjonalnej?" Rozmowa z Jackiem Racięckim. z dnia 19 sierpnia 2015

  Rozmowa z Jackiem Racięckim przeprowadzona dnia 24.07.2015 roku, w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie w Warszawie. "Zagrożenia duchowe wynikające z braku kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych"

 • "Wzmacniasz czy osłabiasz swoje dziecko? O mocy błogosławieństwa i przekleństwa w wychowaniu" z dnia 20 września 2014

  W wychowaniu dzieci podkreśla się doniosłe znaczenie słów, jakimi się do nich zwracamy. Umiejętna komunikacja z dzieckiem sprawia, że czuje się ono zrozumiane, docenione, motywowane do działania, rośnie jego poczucie własnej wartości. Jest też nieumiejętna komunikacja, która może wymuszać na dziecku pożądane działania, lecz nie ma ono poczucia akceptacji i zrozumienia, czuje się poniżone, krytykowane, co osłabia jego poczucie własnej wartości.

 • "Lalki Monster High - groźne?" z dnia 30 marca 2014

  Nastały obecnie takie czasy, że rzeczy, zdawać by się mogło oczywiste, określone od początku istnienia ludzkości, utrwalone w ludzkiej świadomości, zgodne z ludzką naturą i przeznaczeniem, próbuje się podważać, a nawet negować. To bardzo groźne zjawisko, które stwarza nowy typ kultury, dążący do budowania cywilizacji śmierci i destrukcji, na skalę globalną. Jednym z przejawów tego zjawiska jest wprowadzenie nowego typu lalek dla dzieci – Monster High.