• "Dojrzałość duchowa bez emocjonalnej?" Rozmowa z Jackiem Racięckim. z dnia 19 sierpnia 2015

    Rozmowa z Jackiem Racięckim przeprowadzona dnia 24.07.2015 roku, w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie w Warszawie. "Zagrożenia duchowe wynikające z braku kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych"

  • "Lalki Monster High - groźne?" z dnia 30 marca 2014

    Nastały obecnie takie czasy, że rzeczy, zdawać by się mogło oczywiste, określone od początku istnienia ludzkości, utrwalone w ludzkiej świadomości, zgodne z ludzką naturą i przeznaczeniem, próbuje się podważać, a nawet negować. To bardzo groźne zjawisko, które stwarza nowy typ kultury, dążący do budowania cywilizacji śmierci i destrukcji, na skalę globalną. Jednym z przejawów tego zjawiska jest wprowadzenie nowego typu lalek dla dzieci – Monster High.